Víztelenítési rendszerek tervezése, kivitelezése

A kutak kivitelezéséből adódóan valósítottuk meg az úgynevezett mélykutas víztelenítési rendszert, amely nagyobb hatékonysággal, ebből adódóan jóval gazdaságosabban, gyorsabban és biztonságosabban kialakítható, mint a vákuumkutas rendszer. Az elmúlt 4-5 évben ilyen víztelenítési rendszerek tervezését, kivitelezését is szakszerűen megvalósítottuk, ezzel komoly rendszer kiépítési, üzemeltetési referenciát szereztünk. Teljes körűen vállaljuk a vízi létesítmények, köztük a víztelenítési rendszerek engedélyes tervének elkészítését, az engedélyeztetési eljárás lebonyolítását, valamint a létesítmények kivitelezését, megvalósítását a terveknek megfelelően.

A víztelenítő rendszer kialakításához az alábbi munkálatok elvégzésére van szükség:

  •  talajvízszint süllyesztési terv kidolgozása;
  •  víztelenítő rendszer kivitelezése;
  •  a kiépített rendszer üzemeltetése.

Az általunk több debreceni munkatér víztelenítésnél sikeresen alkalmazott ún. mélykutas rendszer nagy átmérőjű, hosszan szűrőzött kutakból áll, melyekben egyenként búvárszivattyú kerül beépítésre. A mélykutak hozama és távolhatása nagyobb a vákuumkutas rendszerekénél. A víztelenítéshez kevesebb kút szükséges, és elegendő a munkagödör peremére telepíteni a víztelenítő kutakat. A munkagödörben folyó munkálatokat így nem akadályozzák az oda telepített vákuumkutak és vezetékek. A mélykutak üzembiztosak, a vákuumos rendszereknél kevesebb karbantartást, felügyeletet igényelnek. Tapasztalatunk szerint Debrecen belterületén, iszapos finomhomok talajvíztartó rétegek esetén, a nagyobb kiterjedésű munkagödrök víztelenítése leghatékonyabban és legjobb üzembiztonsággal mélykutas rendszerrel oldható meg.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.