Vízi létesítmények tervezése, szakmai anyagok elkészítése

Társaságunk vízi létesítmény tervezője több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ahhoz, hogy a kivitelezés megvalósulhasson, a megfelelő terveket el kell készíteni, és a hatóságnál engedélyeztetni kell. Az egészen kis létesítményektől a nagy rendszerekig megvalósítjuk elképzelését, legyen a megrendelő önkormányzat, vállalkozás vagy magánszemély.

Az alábbi létesítmények tervezését vállaljuk:

 • Mélyfúrású kút /a sekély mélységűtől a termálkútig/;
 • Monitoring kút;
 • Jóléti tó;
 • Halastó;
 • Akna;
 • Felszín alatti tározó;
 • Vízi közmű;
 • Egyéb műtárgy;
 • Hígtrágya tározó;
 • Szennyvízcsatorna;
 • Belvízelvezető rendszer;
 • Szennyvíztisztító.

Az alábbi szakmai anyagok elkészítését is vállaljuk:

 • Felszín alatti vízvédelmi bejelentőlap (FAVI);
 • Védőidom meghatározása, ezek kialakításához szükséges tervek, talaj és talajvíz, rétegvíz szennyeződések feltárása, térbeli lehatárolása;
 • Állapot felvételi terv;
 • Települési Szennyvízkezelési Program.

A települési környezetvédelmi program részeként kell kidolgozni az önkormányzatoknak a települési szennyvízkezelési programot, mely a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján állítjuk össze. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény iránymutatásait figyelembe véve készülnek el a vízi építményekre vonatkozó szakmai anyagaink.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.