Norvég pályázat

100px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg
 
A HU09-0059-A2-2013 számú és a „Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált  környezetkímélő hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben” című projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Zöld Ipari Innováció Program Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használat – alprogramja keretében támogatott.
A Projektgazda az NNK Kft. és a Projekt Partner a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara.
 
A fejlett társadalmak előtt álló egyik legnagyobb kihívás az egyre erősödő kommunális és ipari energiaigény kielégítése oly módon, hogy az egyrészt csökkentse a fosszilis energiahordozóktól való függőséget, másrészt ne okozzon környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági problémákat. Kézenfekvő alternatíva a megújuló vagy hulladék energiahordozók alkalmazása, melyek esetében mind a rendelkezésre álló legjobb technológia mind pedig az egyre versenyképesebb ár segíti a nagyméretű alkalmazást.
 
A jelen projekt keretében a résztvevők arra találtak megoldást, hogy milyen módon lehet a termálvíz kísérőgázának hasznosítása során a környezeti terhelést minimálisra csökkenteni.
 
Az elnyert támogatás összege 123.297.174 Ft, mely 73 %-os intenzitást jelent. A megvalósítás végső határideje 2016.04.30.
 
A jelen projekt keretében létrejött K+F technológia a termálvíz kísérőgázát hasznosítja villamos energia termelésre egy gázmotor által hajtott kiserőművel, majd a füstgázt egy algabioreaktorban alga termelésével passziválja. A folyamatos fejlesztések, innovációs beruházások eredményeként a jelen projekt számos újdonságot tartalmaz, mely lényege hogy a keletkező CO2 sem jut a környezetbe, hanem azt algatermeléssel értékes algaolaj és – fehérje előállításra használjuk.
 
A jelen projekt keretében, a környezetkímélő technológia hasznosításának kidolgozása során inputok és a hasznosítási módok méretezésének optimalizálásával kialakítható a leginkább megfelelő felhasználás (pl. növényi tápanyag-kiegészítő, ipari alapanyag, energiatermelés, stb.). A rendszer főbb pontjain mért anyagáram és energiaigény alapján a biológiai, gazdaságossági és műszaki kérdések is pontosan megválaszolhatók. E tapasztalatok alapján más energiaforrások (pl. erőművek, strandfürdők, biogáz telepek, stb.) hulladékhőjének és egyéb melléktermékeinek „zöld” hasznosítására pontos tervek készíthetők.
 
A „Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált környezetkímélő hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben” című projekt az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatásával valósul meg. A Végrehajtó Ügynökség az Nemzetközi Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., a Program Operátor a Szent István Egyetem.
Fejtett föld tolása és teregetése 2015. november 4.

Fűtési csővezeték szerelése 2015. november 6.

Fűtési csővezeték szerelése 2015. november 6.

Fűtési csővezeték szerelése 2015. november 6.

Kozák János (ügyvezető) és Bagdi Tibor (felelős műszaki vezető) 2015. november 9.

Fűtési csővezeték szerelése 2015. november 10.

Fóliasátrak telepítése 2015. november 11.

Fóliasátor szerkezeti elemei 2015. november 11.

Fóliasátor beton sávalap 2015. november 16.

Nyomócső szerelése földárokban 2015. december 7.

Nyomócső szerelése földárokban 2015. december 7.

2015. december 21.

2015. december 21.

2016. március 1.

gallerygalleryNorway+Grants+-+JPG

Repeat http://buyessayonline.ninja offenders must serve an in-school suspension

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.