Megújuló energiaforrás – pályázat és megvalósítás

​Talajszonda tervezés, kivitelezés

Napjainkban a megnövekedő energiaárak miatt egyre inkább teret hódít a megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések alkalmazása, kiemelten a fűtés célú rendszerek. Egyik ilyen berendezés a fűtés – hűtésre is alkalmas hőszivattyú, amelynek különböző hőforrásai lehetnek. A legelterjedtebb és legüzembiztosabb a talaj hőjét hasznosító duplacsöves talajszonda. A hőszivattyú a környezetből (talajból) vonja el a hőt, és a fűtőrendszernek adja át. Részletes leírást lásd a www.hoszivattyuszonda.hu vagy a www.talajkollektor.hu honlapjainkon.

Előnyei:

 • Költséghatékony
 • Napkollektoros hőhasznosító rendszerrel társítható
 • Nyáron hűtésre, télen fűtésre használható
 • A hőenergia hulladékhőből valamint alacsony hőmérsékletű hőforrásokból is kinyerhető
 • Nincs szükség gázkazánra és egyéb energiahordozóra (integrált fűtés)
 • Alacsony karbantartási és üzemeltetési költség valamint hosszú élettartam (20-30 év).
 • Biztonságos üzemeltetés (üzembiztos fűtés)
 • Környezetbarát ugyanis használata során nem keletkezik káros anyag (környezetbarát fűtés)

Tervezés

A talajszonda furatok kialakítása engedélyköteles tevékenység, melynek engedélyes tervét társaságunk elkészíti és a területileg illetékes Bányakapitányság részére benyújtja. Mindehhez geotechnikai tervező munkatárs is a rendelkezésünkre áll, valamint a belső gépészeti munkák elvégzését épületgépész mérnök látja el. A szondák számát és hosszát a hőszükséglet függvényében a rendszer tervezője határozza meg. A szondák helye a tervezési területen a helyszín felmérése után, a megrendelővel egyeztetve kerül meghatározásra.

Kivitelezés

A talajszonda furatok kialakítását társaságunk saját berendezéseivel valósítja meg, mely fúróeszközök az előírásoknak megfelelő mélyfúrású alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek.
A talajszondák segítségével, a hőszivattyúval előállított hőmennyiség felhasználható különböző rendeltetésű épületek fűtés – hűtésére, használati melegvíz előállítására.

A lakossági alkalmazás mellett egyre nagyobb teret hódít nagyobb létesítmények, csarnokok, szállodák, szociális intézmények hőszivattyús berendezéssel történő ellátása is. Kevésbé köztudott, de már alkalmazzák az ilyen technológiával kinyert hőt az iparban is. Egy speciális felhasználási forma az élelmiszeripar, ahol lehetőség van egy plusz hőcserélő közbeiktatásával különböző halmazállapotú élelmiszeripari termékek hőkezelésére. Erre kitűnő  példa lehet egy tehenészeti telepen a nagy mennyiségű tehéntej hűtése.

Kútvíz felhasználású hőszivattyús fűtés

Mélyfúrású kút vízének felhasználása nagy rendszerek megvalósítása esetén javasolt. Több intézmény, épületkomplexum, vagy nagyobb közintézmények fűtésére. Kisebb, sekély mélységű kutak vizével már kisebb épületek fűtés – rendszere is megoldható, természetesen a helyi körülmények figyelembevételével.

Mélyfúrású kút vizével megoldott fűtés – rendszert valósított meg társaságunk Újszilvás Község Önkormányzatánál, ahol az összes közintézmény fűtése a közüzemi vízhálózatba termelő 445 méter mély kút 31 oC-os vízének lehűtésével, és ezen energia hasznosításával történik.

A projekt részletes leírása a híreink között található!

Napkollektor

A nap energiája egész évben ingyen áll rendelkezésünkre. A nap környezetbarát energiaforrás, energiája napkollektorok segítségével ideálisan alkalmazható használati melegvíz előállításhoz, illetve fűtés rásegítéshez. A korszerű hőtermelő berendezésekhez könnyen illeszthető, működése biztonságos. Teljes mértékben automatizálható, alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek jellemzik.
A napkollektoros rendszereket is gazdaságossági elemzéssel, üzemeltetéssel, és megtakarítási garancia biztosításával együtt kalkuláljuk, és telepítjük. A napkollektoros napenergia hasznosítás nem elérhetetlen luxus, hiszen az energia megtakarításból származó kiadás csökkenés rövid megtérülési időt eredményez.

Napelem

A kialakítandó napelemes rendszernek évtizedeken keresztül megbízhatóan kell dolgoznia, hogy pénzt takarítson meg, ezért a biztonságos felszerelés elengedhetetlen. Társaságunk szakemberei a rendszer felszerelése előtt minden szempontból felmérik a felszereléshez kiszemelt terep, vagy tető adottságait, hiszen a helyi adottságoknak megfelelő felszerelést kell kiépíteni.

A napelemek cellákból állnak, egy cella üresjárati feszültsége kb. 0,6 V. Több cellát sorba kötve állítják elő a napelemmodulokat. A cellák darabszáma határozza meg a napelemmodul névleges feszültségét. A napelemmodulok mérete a néhány száz négyzetcentimétertől a néhány négyzetméteres tartományba esik. Névleges teljesítménye néhány watt és néhány száz watt között van.

A napelemmodulokat általában alumínium profilkeret zárja le, amelyen kialakított furatok vagy kiépített kötőelemek teszik lehetővé a tartószerkezethez való rögzítésüket. Készülnek azonban alumíniumkeret nélküli vagy egyéb kialakítású – mint pl. tetőfedőelem (zsindely, cserép) – modulok is, ezek rögzítése vagy speciális rugalmas megfogási, ragasztási, ill. egyéb, a gyártó által javasolt rögzítési technológia alkalmazását teszi szükségessé.
A napelemmodulok villamos csatlakozása általában a hátsó oldalon kialakított, hermetikusan zárható csatlakozódobozban van, és a villamos vezeték sarusan vagy közvetlenül csatlakoztatható, csavaros szorítással. Készülnek azonban csatlakozó doboz nélküli napelemmodulok is, amelyek vagy csatlakozó vezetékkel vannak ellátva, vagy a modulon olyan kontaktusokat alakítanak ki, amelyekhez ellendarabbal vagy közvetlenül csatlakozhatók.

A korszerű napelemmodulok energiaátalakítási hatásfoka 13 és 18 % között változik, és élettartamuk legalább 30-35 év. A minőségi napelemmodul gyártók általában 2-5 év gyári garanciát és 20-25 év teljesítmény garanciát biztosítanak.

A teljesítmény garancia azt mutatja, hogy a napelemmodul 20-25 év használat után is, a gyártás során meghatározott névleges teljesítményének minimum 80 %-át teljesíti.

Hálózatba tápláló napelemes rendszer

Ott ahol van kiépített elektromos hálózat, érdemes elgondolkodni a napelemes áramtermelés alkalmazásáról. A napelemek fény hatására áramot termelnek, melyet egy inverter alkalmazásával a hálózatival megegyező feszültségüvé alakítjuk. Az így termelt elektromos áramot az áramszolgáltató térítés ellenében vásárolja vissza úgy, hogy kihelyez egy speciális, ún. AD-VESZ mérőórát amely méri az elfogyasztott és termelt áramot és a különbözetet számlázza ki. Fontos tudni, hogy 1 kW-os napelem évente 1250 kWh-át termel, valamint azt is el kell dönteni, hogy a fogyasztás hány százalékát kívánjuk napelemekkel fedezni. Ha tehát az éves fogyasztás például 3750 kWh, és ennek 50%-át kívánjuk fedezni, akkor ~ 1,5 kW-os rendszer telepítése ajánlott.

Fűtés biomasszával, az apríték kazán

Az alternatív megújuló energiahordozók közül miért előnyös a faapríték:

 • mert egyszerűen, olcsón, a meglévő mezőgazdasági gépekre támaszkodva állítható elő bármely településen.
 • Az alkalmazott fűtés technológia alacsony bekerülési költségű, gyorsan megtérül. Működtetése nem igényli külső cég bevonását.
 • A faapríték ágazatban – erőműveket ellátó szinten, – már működik termelő és feldolgozó rendszer, amelyhez csatlakozva az ellátás biztonság könnyen megteremthető és hosszútávon fenntartható.
 • Önkormányzatok esetén a rendszer alkalmazása munkahelyteremtő hatású. Egyes területein közmunkások foglalkoztathatóak.
 • Az apríték felhasználói körbe lakossági és ipari fogyasztók is bevonhatók. Ezzel hosszú távon csökkenthető a forrás kiáramlás a térségből.


A faapríték korszerű automata adagolású kazánokban, a gázhoz hasonló komfortszinten 90%-os hatásfokkal használható hőenergia termelésre. Társaságunk vállalja a tárolóedénnyel, behordószalaggal, automata adagolással rendelkező kazánok telepítését, beüzemelését.
A faapríték 15-19 MJ/kg fűtőértékkel rendelkezik attrotömegre vetítve.
Vagyis 1m3 gáz  (34MJ)  fűtőértéke 2-2,5 kg aprítéknak felel meg. Jelenleg a piaci viszonyokat figyelembe véve a gáz ára 2,5 – 3 szorosa az ugyanolya fűtőértékű faaprítéknak.

Egyéb megújuló energiaforrások /levegős hőszivattyú, pellet-kazán, stb./

Társaságunk vállalja egyéb megújuló energiaforrások tervezését és kivitelezését is, pl.: pellet- kazán, levegős hőszivattyú, stb.

For example, this packing if you mail them a photo, it will be automatically resized and posted

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.