Környezetvédelmi szolgáltatások

1. Környezetvédelmi megbízotti feladatok végzése

vállaljuk környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátását a 93/1996 (VII.4.) korm. rendeletben meghatározott területeken.

​2. Szakértői tevékenység

 • Tényfeltáró dokumentációk készítése a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerint;
 • Szennyezések feltárása, vizsgálata, javaslat készítése a mentesítésre;
 • Ingatlan környezetvédelmi vizsgálata vásárlás, építés előtt;
 • Ingatlan értékcsökkentő környezeti kárérték megállapítása;
 • Műszaki beavatkozási terv készítése a meglévő szennyezés felszámolásához;
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat készítése a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet alapján;
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat;
 • Környezeti állapotfelmérés;
 • Kárelhárítási terv (Vízminőségi kárelhárítási terv);
 • Telepengedélyezési eljárás lefolytatása (80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet);
 • IPPC, egységes környezethasználati engedély megszerzése 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet alapján;
 • Egyéb, 219/2004 Korm. rend (VII. 21.) szerinti dokumentációk készítése;
 • Egyéb, 220/2004 Korm. rend (VII. 21.) szerinti dokumentációk készítése (szennyvíz kibocsátás terv készítése, önellenőrzési terv készítése, próbaüzemi záródokumentáció készítése, vízminőségi alapbejelentő lap (VAL lap) készítése);
 • Építési engedélyes terv környezetvédelmi fejezetének elkészítése.

3. Környezetvédelmi kiviteli munkák elvégzése

 • Monitoring kutak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése;
 • Környezetvédelmi mérőrendszerek, eszközök, berendezések telepítése.

4. Vízvédelem

 • Felszín alatti vízvédelmi bejelentőlap készítése ( FAVI);
 • Védőidom meghatározása ezek kialakításához szükséges tervek készítése, talaj és talajvíz, rétegvíz szennyeződések feltárása, térbeli lehatárolása;
 • Vízellátó rendszerek (kút) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, javítása;
 • Állapot felvételi terv készítése.

​5. Hulladékgazdálkodás

 • Hulladéklerakó létesítésének engedélyeztetése;
 • Rekultivációs terv készítése;
 • Veszélyes- és nem veszélyes hulladék bejelentések készítése;
 • Veszélyes hulladék nyilvántartás, anyagmérleg készítése;
 • Hulladékgazdálkodási terv készítése;
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármely egyéb dokumentáció készítése;
 • Hulladékszállítás elvégzése (szállítási engedélyünk száma: 12189/6/2010);
 • Szennyvíziszap kezelése: vizes szennyvíziszap szalmaágyas szűrése, víztelenített iszap mikrobiológiai készítménnyel történő kezelése, a komposztálási technológia körülményekhez alkalmazkodó egyedi kidolgozása, kialakítása;
 • Szervestrágya kezelés: hígtrágya szilárd frakciójának komposztálása, érlelése;
 • Egyéb szennyezett (ipari) iszapok, szennyvizek mikrobiális kezelése, mentesítése;
 • Hulladék kezelési eljárások, technológiai javaslatok, termék-koncepciók kidolgozása;
 • Technológiai terveztetés előkészítése, bonyolítása;
 • Hulladéklerakó telep működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzése (hulladék analízis elvégzése, mechanikai változások ellenőrzése);
 • Hulladékok átvételéhez szükséges alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálatok elvégzése
 • Hulladéklerakó utógondozási feladatai.

6. Levegőtisztaság-védelem

 • Pontforrás engedélykérelem készítése;
 • Éves levegőtisztaság-védelmi bejelentés készítése;
 • Emisszió mérés megszervezése, lebonyolítása.

But defenders of race-conscious plans writemypaper4me.org/ took heart that the justices did not disturb its key precedents in that area

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.