Környezetvédelmi kivitelezés

Monitoring kutak fúrása, telepítése

Vállaljuk a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett monitoring kutak kialakítását.

Környezetvédelmi mérőrendszerek, eszközök, berendezések telepítése

Vállaljuk a különböző környezetvédelmi berendezések telepítését, beüzemelését. Igény esetén az előírásoknak megfelelő, korszerű eszköz ajánlását és beszerzését is elvégezzük. A telepítendő berendezések között szárnykerekes szondával rendelkező légsebességmérő készülék, légköri nyomásmérő műszer, vagy akár GPRS átvitellel rendelkező telepített hidrológiai állomás is megrendelhető, amely a klasszikus paramétereket méri, azaz hőmérséklet, páratartalom, csapadék, szél és talajhőmérséklet. Egyedi berendezések telepítését is vállaljuk a megrendelő igényeinek megfelelően.

Teljes körű kármentesítés elvégzése

Előzetes feltárással, vizsgálattal, mentesítésre vonatkozó javaslat készítésével. Társaságunk vállalja a szénhidrogénnel szennyezett környezeti elemek mentesítését, valamint a szennyezett közeg kitermelését és elszállítását is. A teljesítés során teljes körűen biztosítjuk a környezeti vizsgálatok, esetleges tényfeltárások, dokumentációk elkészítését és a kivitelezési munka lebonyolítását. Rendelkezésünkre állnak környezetvédelmi, műszaki és okleveles vegyész szakemberek is. Társcégünk az ANALAB Kft. akkreditált laboratóriumában végzi a laborvizsgálatokat.

Társaságunk a helyszíni kezelésre kétféle technológiát alkalmaz a kármentesítés elvégzése során:

1. Talajvíztisztítás termelő kutakkal

A tisztítandó talajvíz kiszivattyúzása termelő kúttal/kutakkal történik, melyek egyenként 5 m3/nap teljesítményű búvárszivattyúval tudják biztosítani a talajvíz-kitermelést. A kutak száma a kitermelendő talajvíz mennyiségétől függ. Az oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítását a helyszínen telepített mobil víztisztító berendezéssel végezzük el.

2. Biodegradációs technika

Ez a kármentesítési módszer főleg akkor ajánlott, amikor a mentesítendő terület nagy része beépített és a burkolt felületek magas aránya miatt a „klasszikus” kitermelési és tisztítási technológia, mind a talaj mind a talajvíz esetében korlátozottan alkalmazható.

A szennyezett talajvíztér és a talaj exogén baktérium törzsekkel történő in – situ rétegbeli, valamint a talajvíz-szennyeződés gócaiban a talajvíz on – site bioreaktoros kezelésével a tisztítás kivitelezhető. Az in – situ beavatkozásnál a szennyezett talajba és talajvíztérbe, hidrogén donor vegyületek, tápanyagok, és többszöri ismételéssel starterkultúra bejuttatása történik. Az ilyen módon beindított anaerob szénhidrogén-bontással folyamatosan lecsökkentésre kerül a szennyezettség kiindulási koncentrációja.

Gallagher and served as the state’s top school official through most of 2002, during which time he enforced https://samedaypaper.org/ the school grading system and helped put early-reading programs in place

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.