Környezetvédelmi kármentesítés

Teljes körű kármentesítés elvégzése előzetes feltárással, vizsgálattal, mentesítésre vonatkozó javaslat készítésével. Társaságunk vállalja a szénhidrogénnel szennyezett környezeti elemek mentesítését, valamint a szennyezett közeg kitermelését és elszállítását is. A teljesítés során teljes körűen biztosítjuk a környezeti vizsgálatok, esetleges tényfeltárások, dokumentációk elkészítését és a kivitelezési munka lebonyolítását. Rendelkezésünkre állnak környezetvédelmi, műszaki és okleveles vegyész szakemberek is. Társcégünk az ANALAB Kft. akkreditált laboratóriumában végzi a laborvizsgálatokat.

Társaságunk a helyszíni kezelésre kétféle technológiát alkalmaz a kármentesítés elvégzése során.

1. Talajvíztisztítás termelő kutakkal

A tisztítandó talajvíz kiszivattyúzása termelő kúttal/kutakkal történik, melyek egyenként 5 m3/nap teljesítményű búvárszivattyúval tudják biztosítani a talajvíz-kitermelést. A kutak száma a kitermelendő talajvíz mennyiségétől függ. Az oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítását a helyszínen telepített mobil víztisztító berendezéssel végezzük el.

2. Biodegradációs technika

Ez a kármentesítési módszer főleg akkor ajánlott, amikor a mentesítendő terület nagy része beépített és a burkolt felületek magas aránya miatt a „klasszikus” kitermelési és tisztítási technológia, mind a talaj mind a talajvíz esetében korlátozottan alkalmazható.

A szennyezett talajvíztér és a talaj exogén baktérium törzsekkel történő in – situ rétegbeli, valamint a talajvíz-szennyeződés gócaiban a talajvíz on – site bioreaktoros kezelésével a tisztítás kivitelezhető. Az in – situ beavatkozásnál a szennyezett talajba és talajvíztérbe, hidrogén donor vegyületek, tápanyagok, és többszöri ismételéssel starterkultúra bejuttatása történik. Az ilyen módon beindított anaerob szénhidrogén-bontással folyamatosan lecsökkentésre kerül a szennyezettség kiindulási koncentrációja.

 

Große französische künstler, allen voran henri de toulouse-lautrec, schufen hervorragende https://www.bachelorschreibenlassen.com plakate

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.