Akkreditált mintavétel és vizsgálatok

Társaságunk a NAT által a NAT-7-0039/2010 számon akkreditált mintavevő szervezet.

Akkreditált tevékenység:

  1. talaj és földtani közeg mintavétele fizikai, kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása) és mikrobiológiai vizsgálatok céljára;
  2. felszín alatti vizek, ivóvíz, fürdővíz mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai, mikrobiológiai, gáztartalom és gázösszetétel vizsgálatok céljára;
  3. felszíni vizek és üledékeik mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára;
  4. szennyvíz (beleértve a hígtrágyát is), szennyvíziszap mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása), ökotoxikológiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára;
  5. hulladék mintavétele fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása) és ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
  6. települési szilárd hulladék mintavétele és minta-előkészítése fizikai és kémiai vizsgálatok (általános kémiai vizsgálatok, szerves és szervetlen mikroszennyezők meghatározása) céljára;
  7. felszíni alatti vizek, felszíni vizek, ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz (beleértve a hígtrágyát is), helyszíni fizikai, kémiai vizsgálata.

A laborvizsgálatokat társcégünk az ANALAB Kft. végzi. A NAT-1-1468/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium a Debreceni Egyetem kémia épületében található. További információk a www.analab.hu honlapon találhatóak.

A hulladéklerakók üzemeltetőire vonatkozó 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet szerint előírt vizsgálatok komplex elvégzése, teljesítése

A rendelet 3. mellékletében előírt feladatok akkreditált módon történő elvégzése:

a) A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése

b) A felszín alatti víz ellenőrzése

c) A mechanikai változások ellenőrzésének keretén belül a hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételének megváltozása, a hulladéktest szintjének süllyedése, a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat), valamint a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

További, a rendelet szerint előírt feladatok teljesítése:

d) Hulladékanalízis elvégzése: A lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenőrzése érdekében a nemzeti szabványban leírt módon a települési hulladék összetételének meghatározása, ennek jellemzésére használandó 13 frakció tömegarányának megállapítása a lerakott hulladék összes tömegéhez képest. Továbbiakban a részletes összetétel-vizsgálatokat a 13 frakció összetételére, évente egy alkalommal, az őszi időszakban végezzük. A konkrét vizsgálatok a nemzeti szabványban leírt részfrakciók szerinti bontásban történnek.

e) Megfelelőségi, kioldási vizsgálat: ezzel történik a rendszeresen képződő hulladék ellenőrzése, melyet a hulladék termelője köteles elvégeztetni. A rendeletben felsorolt alapjellemzők és a kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével, valamint az eredmények értékelésével történik.

I think that pro-essay-writer.com there’s a lot more talk about reform than reform that actually takes place

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.